نقشه‌ای که محققان دانشگاه براون بر اساس مصاحبه با روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، سفرا و فرماندهان نظامی آمریکا در سراسر دنیا تهیه کرده‌اند،‌ نشان می‌دهد ...