بدقولی بن‌سلمان، صدای سناتورهای آمریکایی را درآورد ...