(98/6/20) تغییرات:- Google Chrome Canary اضافه شد!مرورگر وب (Web Browser) به طور خلاصه به نرم افزاری گفته می‌شود که وظیفه اصلی آن دریافت، نمایش و مرور ...