مربی جدید گل گهر سیرجان گاف جالبی را در محفل خبرنگاران سیرجانی داد. ...