سرمربی جدید قوی سپید انزلی در دو دیدار آینده آن‌ها غائب خواهد بود. ...