ستاره تیم ملی پرتغال این شانس را دارد تا بهترین گلزن جهان در عرصه ملی شود ...