یک روزنامه آمریکایی در سرمقاله خود ضمن تأکید براینکه مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیش از این باید برکنار می‌شد، نوشت: «جان بولتون» میراثی جز هرج و مرج و ا ...