ریزش سکه ای (آلوپسی آره آتا) یک نوع اختلال التهابی است که باعث ریزش مو در نقاط مختلف بدن می شود. آلوپسی آره آتا یا طاسی منطقه‌ای بیماری است که با آغاز ...