مدتی قبل گروهی از محققان توانستند نخستین تصویر سیاه چاله را به ثبت برسانند و حالا قصد دارند اولین فیلم از سیاه چاله را تا سال 2020 منتشر کنند. مدتی قبل گروهی از دانشمندان برای نخستین بار در تاریخ عکسی ...