وزیر خارجه روسیه به اخراج مشاور امنیت ملی آمریکا واکنش نشان داد. ...