آخرین تمرین شاگردان کمالوند برای دیدار با گل گهر سیرجان/بازگشت دو مصدوم پارس ...