بارانی: در گرما تمرین می‌کنیم و رختکن نداریم!/ویسی دست تنهاست ...