10 چهره دموکراتی که خواهان ورود به کاخ سفید هستند، روز پنجشنبه برای شرکت در سومین مناظره حزبی شان گرد هم خواهند آمد. ...