(98/6/20) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 2.2.0 b202000216Grim Soul: Dark Fantasy Survival نام بازی جدید با طراحی و ساخت بی نظیر در سبک بازیهای اکشن و بق ...