یک پژوهش میدانی توسط شرکت «گیت ترید» و در میان بیتکوین باز‌های ایرانی در گروه‌های تلگرامی انجام شده که شیوه کسب درآمد و نیات ایرانی‌ها از ورود به حوزه ...