وزارت توسعه تجارت بین الملل و بازرگانی (DITP) با حضور معاون نخست وزیر و وزیر بازرگانی (آقای یورین لاکساناویتیت) به ریاست این مراسم ، در شصت و چهارمین ...