تخت روانچی: علیرغم تغییر بولتون با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم ...