اتفاقی که در 11 سپتامبر 2001 رخ داد یک نقطه عطف در تاریخ معاصر و سیاست جهانی به حساب می‌آید. ...