سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: بخش بزرگی از مطالبات فرهنگیان پرداخت شده است چراکه دولت نگاه ویژه به پرداخت مطالبات قانونی و به‌حق فرهنگیان دارد ...