در حالی که میزان کل بدهی خارجی دولت در فروردین ماه 1397 حدود 11 میلیارد و 35 میلیون دلار بوده، این رقم در آخرین گزارش بانک مرکزی ـ که مربوط به خرداد م ...