«ناجیلا ترینداده» شاکی خصوصی نیمار جونیور به اخاذی متهم شد. ...