تیم ملی فوتبال جوانان در دومین دیدار تدارکاتی برابر اندونزی متحمل شکست شد. ...