محققان از طراحی سیستم هوش مصنوعی جدیدی خبر داده‌اند که با بررسی تنها یک ضربان قلب می‌تواند نارسایی ق ...