خبرگزاری فرانسه در گزارشی از استانبول نوشته است که حزب حاکم ترکیه در حال فروپاشی است و با خروج یکی از بنیانگذاران قدیمی حزب عدالت و توسعه، تنش‌های درو ...