وزیر دفاع پیشین آمریکا از دولت ترامپ خواسته است تا حمایت بیشتری از معترضان ضد دولتی در هنگ‌کنگ به عمل آورد. او استدلال کرد که ناآرامی کنونی در این دول ...