«جان بولتون سومین مشاور امنیت ملی‌ای بود که ترامپ ظرف تنها 15 ماه برای کاخ سفید معرفی کرد. در آن زمان پیش‌بینی ‌نمی‌شد که بولتون بتواند بیش از یک سال ...