رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در سفر خود به چین مورد استقبال رسمی رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری خلق چین قرار گرفت. ...