رویترز در تحلیلی به بررسی اخراج جان بولتون از کاخ سفید پرداخت و نوشت: برای دستیابی به یک توافق، ترامپ باید موانع را به میزان قابل توجهی از بین ببرد. خروج بولتون یکی از موانع اصلی برای مذاکره میان ایرا ...