صدر اعظم آلمان بر حمایت اروپا از برجام تاکید کرد. ...