وزیر امور خارجه با انتقاد شدید از اعلام تشدید تروریسم اقتصادی علیه ایران تاکید کرد: عطش جنگ -فشار حداکثری- هم باید همراه با سردسته جنگ‌طلبان برود. ...