به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تهران پرس بر اساس اعلام دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوعیت صادرات سی ...