گروه جامعه: مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی افزود:وسعت دریاچه درسال93بیش از 2130 کیلومتر مربع بود که تابستان98به 3200 کی ...