کارها در حال پوست انداختن هستند و هر شغلی که بازدهی بیشتری داشته باشد باقی ماند مثلاً تا همین چند سال پیش آژانس‌ها سیستم سفرهای درون‌شهری را در دست داشتند ولی اکنون تاکسی‌های اینترنتی کار آن‌ها را باک ...