مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از خروج 59 دستگاه اتوبوس فرسوده از ناوگان اتوبوسرانی در سال 98 خبر داد. ...