فرنگی کار وزن 87 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران گفت: با تحمل سختی و فشار به ترکیب تیم ملی راه یافتم و حالا باید پاسخ اعتماد مربیان را به بهترین شکل بدهم. ...