طی سال‌های 95 تا 97 تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی 41 درصد افزایش داشته است در حالی که طرح‌های اشتغالزایی طی این سال توانست به طور میانگین خ ...