طی سال‌های 95 تا 97 تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی 41 درصد افزایش داشته است در حالی که طرح‌های اشتغالزایی طی این سال توانست به طور میانگین خالص 631 هزار نفری شغل ایجاد کند. ...