تیم‌های ملی جمهوری ایرلند و اوکراین در بازی‌های دوستانه نتایج متفاوتی به دست آوردند. ...