یک برنز دیگر برای نمایندگان دوچرخه سواری ایران در کاپ آسیایی هندوستان ...