قلب پسر 9 ساله یزدی در روز عاشورا به پسر 9 ساله تهرانی پیوند زده شد. ...