رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره دختر آبی که چندی پیش اقدام به خودسوزی کرده بود توضیح داد. ...