امام حسین(ع) در حج سال 60 هجری قمری یک سال قبل از عاشورا در حضور 200 صحابی و 500 تن از تابعین سخنران ...