«رستاخیز» آخرین ساخته سینمایی احمدرضا درویش کارگردان معتبر سینمای ایران است. این فیلم پس از حضور موف ...