کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در جدیدترین گزارش خود از «سانسور رسانه‌ها»، فهرست 10 کشور را منتشر کرده که بیشترین محدودیت‌های رسانه‌ای را اعمال می‌کنند ...