چهل و یک منبر یکی از آیین‌های ویژه ماه محرم در اصفهان است. ...