کاپیتان سابق استقلال می گوید تمرکز و آرامش در تیم از بین برده است و با این شرایط فصل بسیار سختی در انتظار آبی پوشان تهرانی است. ...