استخدام کارگر فنی آقا در یک شرکت معتبر در مشهد ...