پایین بودن بهره‌وری نیروی کار باعث شده در سال‌های اخیر کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس به فکر اجرای طرح‌هایی برای افزایش بهره‌وری شاغلان باشند. یک ...