رئیس گشت تعزیرات حکومتی استان تهران درباره اقدامات انجام شده در ماه محرم توضیحاتی داد. ...