ممکن است رئال مادرید در زمستان فرناندز را از اسپورتینگ خریداری کند. ...