ویدیو؛ گل های ماندگار لیگ برتر انگلیس - دنیل استوریج به وست برومویچ (2013) ...